månadsarkiv: juli 2018

Omvandling till demensavdelning

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda vilken avdelning på Ärlinghem som är mest lämpad att omvandlas till demensavdelning. Nästa styrgruppsmöte, där beslut om vilken avdelning som kommer omvandlas tas, är i mitten av augusti och innan dess kommer inga förändringar att ske.

Vi kommer att fortsätta informera berörda kontinuerligt under hela processen.

Omvandling till demensavdelning

Sigtuna Kommun har fattat beslut om att omvandla en avdelning på Ärlinghem till demensavdelning.

Det finns idag ett stort behov av platser för personer med demensdiagnos samtidigt som behovet av platser för somatiskt vård har minskat.

Just nu pågår utredning vilken avdelning på ärlinghem som är mest lämpad att omvandlas till demensavdelning.

Ombyggnadsarbete kommer utföras både inomhus och utomhus med start under sen sommaren. Ombyggnationen ska göras så att de boende påverkas så lite som möjligt.

Informationsbrev har skickat ut till boende och anhöriga under veckan. Här kan du läsa informationsbrevet. 

Vi kommer hålla er informerade med nyheter löpande.