månadsarkiv: augusti 2018

Information gällande förändringar på Ärlinghem

Vi har tidigare fått information att en av avdelningarna på Ärlinghem skulle göras om till demensavdelning. Nu har ett nytt beslut fattats att avdelning Liljan skall omvandlas till korttidsavdelning och nuvande korttidsavdelning på Arhem blir ny demensavdelning.

Då tidigare beslut skulle inneburit omfattande ombyggnation av både inne och utemiljön på Ärlinghem blir detta ett bättre alternativ då Arhem endast behöver åtgärda sin utemiljö.

Hela informationsbrevet kan läsas här.

Utemiljö

Stora förändringar

IMG_0533Nu börjar det hända lite i vår utemiljö. Rikshem har varit här och sågat ned träd utanför entrén vilket gjort att det blivit ett helt annat ljusinsläpp till de lägenheter som låg bakom träden. Ur brandsynpunkt har det också förbättras då signallampan för brandlarmet tidigare var dåld bakom den stora granen.

IMG_0535

På utegården har plattorna rensats fram vilket faktiskt gör det möjligt att mycket lättare ta sig fram till bla hönsgården med rullstol.

Nästa stora projekt blir omläggning av taket. Rikshem har lämnat ut anbud och fått offert från ett företag på omläggningen med preliminär byggstart 15 oktober.