Information gällande förändringar på Ärlinghem

Vi har tidigare fått information att en av avdelningarna på Ärlinghem skulle göras om till demensavdelning. Nu har ett nytt beslut fattats att avdelning Liljan skall omvandlas till korttidsavdelning och nuvande korttidsavdelning på Arhem blir ny demensavdelning.

Då tidigare beslut skulle inneburit omfattande ombyggnation av både inne och utemiljön på Ärlinghem blir detta ett bättre alternativ då Arhem endast behöver åtgärda sin utemiljö.

Hela informationsbrevet kan läsas här.